Årstaskolan

I den östra delen planerar vi utveckling av området vid Årstaskolan.

årstaskolan.jpg

Vi planerar för en upprustning av Årstaskolan för att möta behovet av förskole- och skolplatser i området. Planeringen inleddes 2021 och i början av 2023 var detaljplanen på samråd. Detaljplanen kommer att gå ut på granskning under första kvartalet 2024.

Förslaget till ny detaljplan gör det möjligt att bygga

  • en större grundskola inklusive särskola
  • en ny förskola
  • en ny idrottshall

Utbyggnaden planeras på den befintliga skolfastigheten för Årstaskolan.

Detaljplan

Uppdaterad: