Södra delen

Den södra delen av området sträcker sig mellan Snickargatan och Fålhagsleden. Den tidiga planeringen föreslår att etappen planläggs för bland annat bostäder och förskola.

ÖSB4 flygbild.png

Träddungen i korsningen Fyrislundsgatan/Fålhagsleden planerar vi att bevara och göra till park. Vi bedömer att planeringen för etapp 4 kan starta under 2023.

Detaljplan

Den södra delen kallar vi för etapp 4. Här finns ännu ingen detaljplan.

Uppdaterad: