Fullerö skolområde

I området planeras bland annat för en förskola, grundskola samt 150 bostäder.

Detaljplanen för Fullerö skolområde var ute på granskning under augusti-september 2023.

Detaljplan för Fullerö skolområde.

Tidplan

  • Ett planförslag har varit ute på granskning.
  • Detaljplanen planeras att antas under början av 2024.

KartaKarta över området.

samråd_fullerö_skolområde_orienteringskarta.pngKarta över området.

Uppdaterad: