Fullerö skolområde

I området planeras bland annat för en förskola, grundskola samt 150 bostäder.

Detaljplanen för Fullerö skolområde har varit ute på samråd september–oktober 2022. Informationsmöte hölls i kommunhuset där det var möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Detaljplan för Fullerö skolområde.

Tidplan

  • Informationsmöte 4 oktober 2022.
  • Förvaltningen jobbar med de synpunkter som kom in under samrådet och målsättningen är att ett granskningsbeslut ska tas under våren 2023.
  • Antagande av detaljplanen planeras till hösten 2023.

Karta

samråd_fullerö_skolområde_orienteringskarta.png

Uppdaterad: