Fullerö skolområde

I området planeras för en förskola, grundskola samt 150 bostäder.

Tidplan

Samråd planeras till hösten 2022

Karta

Uppdaterad: