Fullerö skolområde

I området planeras för en förskola, grundskola samt 100 bostäder.

Tidplan
Detaljplanearbete påbörjat hösten 2020.

Uppdaterad: