Fullerö skolområde

I området planeras för en förskola, grundskola samt 100 bostäder.

Tidplan
Preliminär tidplan för projektstart är våren 2020.

Uppdaterad: