Fullerö skolområde

I området planeras för en förskola, grundskola samt 150 bostäder.

Tidplan

  • Planarbete påbörjat hösten 2020.
  • Samråd första halvåret 2022

Karta

Uppdaterad: