Fullerö skolområde

I området planeras för en förskola, grundskola samt 100 bostäder.

Tidplan

  • Planarbete påbörjat hösten 2020.
  • Samråd hösten 2021

Karta

Uppdaterad: