Fullerö bostäder

Söder om Storvreta byggs just nu cirka 500 nya bostäder i området Fullerö bostäder. Inom området anläggs även park och lekpark.

Tidplan

Kommunens arbete med att färdigställa gator och trottoarer pågår. Asfalt, kantsten och skyltning ska enligt tidplanen vara klart till sommaren 2020. Under hösten 2020 kommer träd att planteras längs gatorna. Lekplatsen planeras bli klar till sommaren 2020 och parken som helhet till hösten samma år.

Karta 

Uppdaterad: