Fullerö bostäder

Söder om Storvreta planeras just nu de sista av cirka 640 nya bostäder i området Fullerö bostäder. Inom området finns även park, lekplatser och en förskola.

Tidplan

  • Gatorna, lekplatsen och Solparken byggdes klart i Fullerö bostäder under 2020.
  • Några mindre justeringar med bland annat farthinder har slutförts  under 2023.

Detaljplan

Detaljplanen vann laga kraft 7 januari 2015.

Detaljplan för Fullerö bostäder.

fullerö_bostäder.jpg

Karta över området.

Uppdaterad: