Södra Storvreta

Södra Storvreta

Planläggningen av Södra Storvreta innebär att Fullerö bostäder länkas samman med befintlig bebyggelse i Storvreta genom en ny huvudgata. Området ska utvecklas till en attraktiv boendemiljö med närhet till kollektivtrafik, gröna och rekreativa värden och kommer att ha god tillgång till förskolor, grundskola och en fullstor idrottshall. Planläggningen kommer att ske i etapper.

Bebyggelsen planeras bestå av cirka 950 bostäder varav cirka 550 som småhus och resterande del i flerbostadshus. Upplåtelseformer ska variera inom området med hyresrätter, bostadsrätter och eventuellt andra ägandeformer. 

 

flygfoto Södra Storvreta 20210617.jpg

Södra Storvreta 1

Första etappen, Södra Storvreta 1, innehåller ca 125 bostäder som radhus och villor samt en förskola med åtta avdelningar, liksom huvudgatan som ska binda ihop Fullerö med Storvreta. Denna etapp för Södra Storvreta görs i samarbete med OBOS Kärnhem  och Nordr i en så kallad ankarbyggherreprocess. Arbetssättet är nytt för Uppsala kommun och innebär att säkra ett hållbart genomförande med marknadens och byggaktörernas perspektiv. Detaljplanen har just antagits av plan- och byggnadsnämnden. Vår ambition är att inom kort påbörja upphandling av projektering av gator och infrastruktur i området, för att därefter börja byggnationen. Byggstart av gator beräknas kunna ske under 2023.

Länk: Här hittar du detaljplan och tillhörande dokument på uppsala.se

Kommande etapper

Innan sommaren 2022 planeras arbetet med en andra etapp, Södra Storvreta 2, påbörjas. Här kommer vi att planera för ytterligare bostäder, förskola, skola, idrottshall i ett naturnära läge. Exakt utbredning och utformning prövas under planprocessen.

 

Uppdaterad: