Storvreta centrum

Uppsala kommun säljer sitt fastighetsbestånd i Storvreta centrum. I processen säkerställs att den köpande aktören har god utvecklingskraft för att skapa förutsättningar för en sammanhållen utveckling av Storvreta centrum vad gäller både samhällsservice och kommersiell service i kombination med bostadsutveckling. När förhandlingar är avslutade kommer ett detaljplanearbete starta.

Tidplan
Preliminär tidplan är en projektstart våren 2020.

Uppdaterad: