Storvreta centrum

Uppsala kommuns näst största tätort växer och med fler invånare är det viktigt med ett centrum som rymmer mötesplatser och service. Nu har du möjlighet att vara med och påverka utvecklingen och berätta vad du tycker är viktigt när vi planerar Storvreta centrum.

Var med och utveckla Storvreta centrum

Under hela november har du möjlighet att berätta och visa vad som är viktigt för dig i utvecklingen av Storvreta centrum. Genom att svara på några frågor i en digital enkät får vi reda på vilka platser du gillar och vilka som kan förbättras. Du har också möjlighet att berätta vad du tycker är viktigt för att Storvreta centrum ska bli en trygg, trevlig och inspirerande plats.

Dina synpunkter tar vi med oss när vi arbetar vidare med planeringen av Storvreta centrum.

Delta i vår enkät om utvecklingen av Storvreta centrum

Gör så här för att delta i vår enkät

När du klickat på länken till vår enkät kommer du till en karta där du ser Storvreta centrum som är markerat med en vit linje. Du kan zooma i kartan med hjälp av plus- och minustecknen som du ser längst till höger i kartan. Du kan också se vad andra har lämnat för synpunkter genom att klicka på knappen Se synpunkter som du hittar nere till vänster på sidan.

För att lämna förslag med mera följer du nedan steg.

  1. Klicka på kartan för att ange vilka platser du tycker bäst om och vilka som kan förbättras. Du kan välja att klicka i alternativet Bra om du gillar platsen som den är, eller klicka i alternativet Förslag för att berätta om en plats du vill förbättra. När du valt en plats kan du i en lista välja ett eller flera ord som beskriver vad du gillar med platsen, alternativt vad du tycker ska förbättras. Du kan också själv skriva vad du tycker om platsen. Klicka därefter på spara och fortsätt.

  2. När du meddelat dina förslag utifrån kartan kan du längst ner på sidan hoppa till nästa ruta (den som heter Bild 1) med inspirationsbilder. Vilken typ av byggnader tycker du passar i Storvreta centrum? Välj Bra för byggnader du tycker passar bra i Storvreta centrum och Mindre bra för byggnader du tycker passar mindre bra.

  3. Den tredje rutan längst ner på sidan (den som heter Bild 2) visar inspirationsbilder för torg, parker eller andra platser. Vilken typ av platser vill du se i Storvreta centrum? Välj Bra för platser du tycker passar bra i Storvreta centrum och Mindre bra för platser du tycker passar mindre bra.

  4. I den fjärde rutan (den som heter Fråga 1) kan du berätta vidare vad du vill att vi tänker på i vårt arbete med att utveckla Storvreta centrum.

  5. När du har fyllt i dina synpunkter väljer du Klar & Skicka in. Här får du berätta lite mer om dig själv.

Om du har frågor och funderingar om enkäten kan du skicka dem till info@spacescape.se

Tack för ditt engagemang! 

Bakgrund

29 april 2019 beslutade Uppsala kommunfullmäktige att sälja fem fastigheter i Storvreta centrum. Köparen är Botrygg som vill vara med och utveckla Storvreta långsiktigt.

På de fastigheter som Botrygg köper ligger idag bland annat vårdcentralen, biblioteket, förskolan och centrumbyggnaden. Fastigheten mitt emot centrumbyggnaden som idag används som parkeringsplats ingår också i köpet.

Detaljplanearbete startar

För en långsiktigt hållbar tillväxt av Storvreta Centrum inleds nu en utvecklingsprocess som innebär ett nytt detaljplanearbete för området. Detaljplanens geografiska omfattning utreds i planeringsskedet och planen förväntas gå ut på samråd under hösten 2021.

Botrygg kommer att ansöka om planbesked i dialog med kommunen.

Uppdaterad: