Storvreta centrum

29 april 2019 beslutade Uppsala kommunfullmäktige att sälja fem fastigheter i Storvreta centrum. Köparen är Botrygg som vill vara med och utveckla Storvreta långsiktigt.

Fastigheter som ingår i köpet

På de fastigheter som Botrygg köper ligger idag bland annat vårdcentralen, biblioteket, förskolan och centrumbyggnaden. Fastigheten mitt emot centrumbyggnaden som idag används som parkeringsplats ingår också i köpet.

Detaljplanearbete startar

För en långsiktigt hållbar tillväxt av Storvreta Centrum inleds nu en utvecklingsprocess som innebär ett nytt detaljplanearbete för området. Detaljplanens geografiska omfattning utreds i planeringsskedet och planen förväntas gå ut på samråd under hösten 2021.

Botrygg kommer att ansöka om planbesked i dialog med kommunen.

Uppdaterad: