Södra verksamhetsområdet

I södra delen av Fullerö utreds möjligheterna till att utveckla ett nytt verksamhetsområde. Projektet är i ett tidigt skede, informationen kommer uppdateras när det finns en tydlig tidplan.

södra_verksamhetsområdet.jpg
Karta över området.

Uppdaterad: