Grandins backe

I centrala Storvreta pågår planering för bostäder samt ett vårdboende.

Tidplan
Detaljplanearbetet har avvaktat försäljningen av Storvreta centrum och återupptas under senhösten 2020. 

 

 Karta över detaljplaneområdet

Uppdaterad: