Grandins backe

I centrala Storvreta pågår planering för bostäder samt ett vårdboende.

I Grandins backe är planarbetet i gång igen och Uppsalahem skissar på ett vårdboende för kommunens räkning. Detta är tänkt att ersätta Skogsgården. Här ska cirka 54 vårdtagare bo i en fin grön omgivning, strax intill Biblioteket och centrum, liksom att personalen får en modern arbetsplats som utgår från dagens behov. Dessutom planeras det för 90 hyresrätter intill Pluggparadiset.

Tidplan

  • Samråd planeras under höst/vinter 2023.
  • Granskning och antagande planeras under hösten/vintern 2024.

Grandins backe_ny.jpg

Uppdaterad: