Grandins backe

I centrala Storvreta pågår planering för bostäder samt ett vårdboende.

Tidplan
Detaljplanearbetet har avvaktat försäljningen av Storvreta centrum att beslut om ett nytt program för äldreboende ska tas. Planarbetet har återupptagits under 2022.

 

 Karta över detaljplaneområdet

Uppdaterad: