Genomförda dialoger och möten

Samrådsmöten om förslaget till fördjupad översiktsplan

Samrådet pågick 2 mars–15 maj 2020. Under perioden genomförde vi samrådsmöten följande datum:

  • 7 mars, Sävja kulturcentrum
  • 23 mars, webbinarium
  • 15 april, webbinarium

Vi har haft samma presentation vid alla samrådsmöten. Här nedan kan du ta del av material från mötena.

Presentationsbilder som visades under samrådsmötena

Presentation vid samrådsmöte om fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna (PDF, 24 MB)

Om webbinariet 15 april

Se webbinariet 15 april i efterhand

Material från webbinariet 23 mars

Sammanställning av frågor och svar från webbsänt samrådsmöte 23 mars (PDF, 176 KB)

Se webbinariet som genomfördes 23 mars

Läs mer om webbinariet den 23 mars

Sammanfattning av samrådsmötet i Sävja kulturcentrum 7 mars

Läs mer om samrådsmötet i Sävja kulturcentrum den 7 mars

Resultat från medborgarworkshop 2019

Söndagen den 10 februari 2019 samlades omkring 60 personer för att delta i en medborgarworkshop med kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) och kommunens arkitekt och stadsplanerare. Med hjälp av kartor, ortho-foton, pennor och papper berättade deltagarna om sitt Bergsbrunna. Det fanns stor kunskap och erfarenhet i rummet. Ett mycket värdefullt bidrag inför det fortsatta arbetet med utvecklingen av området.

Läs sammanställning över synpunkter och förslag (PDF, 332 KB)

Se karta med hjärteområden och otrygga områden (PDF, 289 KB)

Uppdaterad: