Genomförda dialoger och möten

Här kan du ta del av möten och dialoger som vi genomfört under arbetet med den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna.

Möten under utställningsperioden 2021

Efter samrådet 2020 har vi arbetat om förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna. Under perioden 25 januari–6 april 2021 var det omarbetade förslaget på utställning. Under utställningen genomförde vi en rad digitala möten och chattar om förslaget som du kan ta del av här.
Ta del av genomförda möten under utställningsperioden 2021

Insamling av namnförslag 2021

I samband med utställningen av förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna har vi samlat in namnförslag till området. Det kommer att behövas många nya namn i området och under insamlingen var det möjligt att lämna förslag till namn på till exempel kvarter, vägar, gator, torg och parker samt förslag till namnteman för hela områden. Insamlingen av namnförslag pågick under perioden 25 januari–21 mars 2021.

Möten under samrådsperioden 2020

Förslaget till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna var ute på samråd under perioden 2 mars–15 maj 2020. Här kan du ta del av material från de möten vi genomförde under samrådet.
Ta del av material från samrådsmöten 2020 

Medborgarworkshop 2019

I februari 2019 genomförde vi en medborgarworkshop där deltagarna berättade om sitt Bergsbrunna.
Ta del av resultat från medborgarworkshopen

Uppdaterad: