Medborgarworkshop 2019

Resultat från medborgarworkshop 2019

Söndagen den 10 februari 2019 samlades omkring 60 personer för att delta i en medborgarworkshop med kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) och kommunens arkitekt och stadsplanerare. Med hjälp av kartor, ortho-foton, pennor och papper berättade deltagarna om sitt Bergsbrunna. Det fanns stor kunskap och erfarenhet i rummet. Ett mycket värdefullt bidrag inför det fortsatta arbetet med utvecklingen av området.

Läs sammanställning över synpunkter och förslag (PDF, 332 KB) (PDF, 332 KB)

Se karta med hjärteområden och otrygga områden (PDF, 289 KB) (PDF, 289 KB)

Uppdaterad: