Förskola och skola

I Södra gunsta planerar kommunen för flera nya förskolor och en ny grundskola.

SkolgårdI dag finns det fyra förskolor i området och en grundskola i närliggande Funbo, från förskoleklass till årskurs tre. I Södra Gunsta kommer en helt ny grundskola med idrottshall att byggas intill huvudgatan. Förslaget är att skolans huvudentré riktas mot torget som planeras vid huvudgatan, på så sätt kommer skolgården att ramas in av byggnaderna för att skapa en lugn och tyst miljö för eleverna. Vi planerar också för fler förskolor längre fram.

I Gunsta är det alltid nära till naturen. Det kan förskolorna och skolorna dra nytta av genom att ta med naturen i sin undervisning, på raster och utflykter.

De nya förskolorna och den nya grundskolan gör att du som bor här i dag eller i framtiden kommer kunna gå eller cykla till en förskola och en skola oavsett var du bor.

Uppdaterad: