Förskola och skola

I Södra Gunsta planerar kommunen för flera nya förskolor och en ny grundskola.

1198_fit_800.jpg

I dag finns det fyra förskolor i området och en grundskola i närliggande Funbo, från förskoleklass till årskurs tre. I Södra Gunsta kommer en helt ny grundskola med idrottshall att byggas intill huvudgatan. Vi planerar också för fler förskolor längre fram.

Den nya förskolan i etapp 1 öppnade sin verksamhet i augusti 2023.
Läs mer om Jensen förskola på deras webbplats

Grundskola med plats för 630 elever

Grundskolan har planerad skolstart 2027. Preliminär start för markarbeten är hösten 2024.

Vi planerar skolan för årskurserna förskoleklass till årskurs 6 med plats för 630 elever. Vi planerar även för en fullstor idrottshall kombinerat med fritidsklubb. Idrottshallen kommer finnas tillgänglig för det lokala föreningslivet.

Utemiljön kommer att präglas av den direkta närheten av naturen. I planeringen har vi tagit stor hänsyn till den omslutande skogen och dess höga naturvärden.

Läs mer om grundskolan på Skolfastigheters webbplats

I Gunsta är det alltid nära till naturen. Det kan förskolorna och skolorna dra nytta av genom att ta med naturen i sin undervisning, på raster och utflykter. De nya förskolorna och den nya grundskolan gör att du som bor här i dag eller i framtiden kommer kunna gå eller cykla till en förskola och en skola oavsett var du bor.

Uppdaterad: