Parker och lekplatser

Nära till naturen, och snart även till parker och lekplatser.

1H6A1567[1200x675].jpg

I takt med att området växer fram utvecklar vi parker och lekplatser. Vi har börjat med att skapa en park i etapp ett. Parken ligger vid en damm söder om Bokloks hus. Här har vi:

 • skapat en promenadstig längs dammen
 • placerat ut bänkar
 • planterat nya buskar och träd. Bland annat stora rödekar och flera sorters pilar. Buskplanteringarna består bland annat av litet rödvide och tuvsnöbär.
 • skapat en kulle som kan användas till lek och pulkaåkning.

Parken har byggts ut med varsamhet för att passa in i de omkringliggande
omgivningarna och därför behåller vi naturbackar i parken. Här finns även en prästkrageäng.

Vi har även byggt en lekplats i etapp ett. Lekplatsen ligger strax söder om Hjulaxelvägen. Här finns

 • klättertorn
 • gungor
 • stockar att hoppa på
 • grillplats
 • bänkbord
 • fler små pulkabackar
 • träd, växter och smultronplantor.

Fler parker när Södra Gunsta växer

I den västra delen av Södra Gunsta planerar vi för en stor park med plats för för lek och picknick, träning och avkoppling. Vi planerar även för flera mindre parker i området med gångstigar ut till naturen, mysiga sittplatser och små lekplatser för de mindre barnen. I flera av parkerna gräver vi dammar för att skapa en vacker miljö och samtidigt rena dagvattnet hållbart. I Gunsta är det nära till lek och aktiviteter för alla generationer.

Uppdaterad: