Parker och lekplatser

Nära till naturen, och snart även till parker och lekplatser.

I den västra delen av Södra Gunsta kommer vi att bygga en stor park med plats för olika generationer att mötas. Här kan barnen leka med mor- och farföräldrar, familjen ha picknick och föräldrarna träna – kanske tillsammans med barnen?

Vi planerar även för flera mindre parker i området med gångstigar ut till naturen, mysiga sittplatser och små lekplatser för de mindre barnen. Nära parkerna gräver vi dammar för att skapa en vacker miljö och samtidigt rena dagvattnet hållbart. I Gunsta är det nära till lek och aktiviteter för alla generationer.

Uppdaterad: