Parker och lekplatser

Nära till naturen, och snart även till parker och lekplatser.

Barn gungar

I den västra delen av Södra Gunsta kommer vi att bygga en stor park med plats för för lek och picknick, träning och avkoppling.

Vi planerar även för flera mindre parker i området med gångstigar ut till naturen, mysiga sittplatser och små lekplatser för de mindre barnen. I flera av parkerna gräver vi dammar för att skapa en vacker miljö och samtidigt rena dagvattnet hållbart. I Gunsta är det nära till lek och aktiviteter för alla generationer.

Planteringar, promenadstig och bänkar i första parken

I takt med att området växer fram utvecklar vi parker och lekplatser. Vi har börjat med att göra ordning en första liten parkdel i etapp ett. Parken ligger vid en damm söder om byggområdet vid Bokloks röda flerbostadshus. Hittills har vi:

 • skapat en liten promenadstig längs dammen
 • placerat ut bänkar
 • planterat nya buskar och träd. Bland annat stora rödekar och flera sorters pilar. Buskplanteringarna består bland annat av litet rödvide och tuvsnöbär.
 • Här finns även en prästkrageäng.

Parken byggs ut med varsamhet för att passa in i de omkringliggande
omgivningarna. Vi behåller exempelvis naturbackar i parken.

Vi har även byggt en lekplats i etapp ett. Lekplatsen ligger strax söder om Hjulaxelvägen. Här finns

 • klättertorn
 • gungor
 • stockar att hoppa på
 • grillplats
 • bänkbord
 • olika pulkabackar
 • träd, växter och smultronplantor.
Uppdaterad: