Parker och lekplatser

Nära till naturen, och snart även till parker och lekplatser.

Barn gungar

I den västra delen av Södra Gunsta kommer vi att bygga en stor park med plats för olika generationer att mötas. Här kan barnen leka med mor- och farföräldrar, familjen ha picknick och föräldrarna träna – kanske tillsammans med barnen?

Vi planerar även för flera mindre parker i området med gångstigar ut till naturen, mysiga sittplatser och små lekplatser för de mindre barnen. Nära parkerna gräver vi dammar för att skapa en vacker miljö och samtidigt rena dagvattnet hållbart. I Gunsta är det nära till lek och aktiviteter för alla generationer.

Planteringar, promenadstig och bänkar i första parken

I takt med att området växer fram utvecklar vi parker och lekplatser. Vi har börjat med att göra ordning en första liten parkdel i etapp ett. Parken ligger vid en damm söder om byggområdet vid Bokloks röda flerbostadshus. Hittills har vi:

  • skapat en liten promenadstig längs dammen
  • placerat ut bänkar
  • planterat nya buskar och träd. Bland annat stora rödekar och flera sorters pilar. Buskplanteringarna består bland annat av litet rödvide och tuvsnöbär.
  • Här finns även en prästkrageäng.

Parken byggs ut med varsamhet för att passa in i de omkringliggande
omgivningarna. Vi behåller exempelvis naturbackar i parken.

Vi planerar även att bygga en liten lekplatsdel, och senare även gräsytor för
exempelvis bollspel. Lekplatsdelen hoppas vi kunna bygga inom ett till två år.

Uppdaterad: