Trafik och resor

Området kommer att byggas ut med nya gator, gång- och cykelvägar, och plats för utökad kollektivtrafik. Det kommer även att byggas en ny tillgänglig och säker infart till området.

Man med barnI Gunsta ska det vara enkelt att resa hållbart. Därför ska kollektiv-, gång- och cykeltrafiken utökas, bli bättre och gå snabbare. I dag går det en landsvägsbuss mellan Uppsala och Almunge som tar dig från Gunsta till Uppsalas puls på 20 minuter. För att det ska bli enklare att pendla med kollektivtrafiken planeras en pendlarparkering i närheten av busshållplatserna vid väg 282. För dig som pendlar med bil är påfarten till E4:an bara några minuter bort.

I takt med att området utvecklas kommer också kollektivtrafiken och antalet busshållplatser öka. Samtidigt bygger vi om gatorna inom södra Gunsta. Allt tillsammans gör det smidigare att resa till fots, med cykel, bil och buss både inom och till och från Gunsta. När området är klart ska huvudgatan gå från cirkulationsplatsen i norr och ansluta till väg 282 på andra sidan. Gatan kommer att trafikeras av bussar, bilar, gående och cyklister.

Utbyggnad av vatten, avlopp, el, fiber och gator

Utbyggnad av vatten, avlopp, el, fiber och gator inom Södra Gunsta etapp 1, del 2 pågår. Arbetena beräknas bli klara hösten 2022. Entreprenör är SET-AB.

Vid frågor om entreprenaden kontakta projektledare Mats Andersson vid Uppsala vatten AB:
Telefon: 0734-47 20 31
E-post: mats.andersson@uppsalavatten.se

Trafikverket bygger cirkulationsplats

Den nya cirkulationsplatsen ska leda till en säker korsning i och med att kommunen bygger ett nytt bostadsområde i Gunsta. Cirkulationsplatsen kommer att ligga i ungefärlig höjd med Broby hage. Läs mer på Trafikverkets webbplats. 

Trafikverket

Uppdaterad: