Torg och service

Vid en ny infart till området planerar kommunen för ett torg med service och butiker. Här kan ett nytt litet centrum skapas där det blir enkelt att handla eller träffa vänner och familj.

HandelsträdgårdenFrån torget sträcker sig huvudgatan in i området. Längs huvudgatan blir husen något högre än i övriga området och i bottenvåningarna finns lokaler för butiker och annan service. Här kommer det också finnas plats för exempelvis verksamheter som kontor, gym, bibliotek, en matbutik och en samlingslokal.

Du som bor här kommer ha närmare till den service du behöver samtidigt som det blir fler trevliga platser att mötas på.

Uppdaterad: