Torg och service

Vid en ny infart till området planerar kommunen för ett torg med service och butiker. Här kan ett nytt litet centrum skapas där det blir enkelt att handla eller träffa vänner och familj.

Torget.PNGStadsdelstorget kommer att byggas i anslutning till huvudgatan som börjar vid infarten från väg 282. Här blir det centrumverksamheter i bottenvåningarna runt torget och bostäder ovanpå. Byggnaderna vid torget blir något högre än resten av området, upp till fyra våningar. Enligt planförslaget blir de utformade med träfasader och sobra färger.

Bottenvåningen i det norra kvarteret vid torget innehåller en livsmedelsbutik där Coop är klar som hyresgäst. I byggnaden vid torgets södra del möjliggörs annan centrumverksamhet som till exempel gym eller apotek. Tillsammans med de kommersiella verksamheterna utgör även busshållplatserna framför torget viktiga målpunkter, som kompletterar torgets attraktionskraft och gör det till en naturlig mötesplats för boende i Södra Gunsta. Det blir även ny konst på torget.

Torget-1.PNG

 

Uppdaterad: