Kontakt

Om du vill veta mer om vårt arbete med Södra Gunsta är du välkommen att kontakta oss på stadsbyggnadsförvaltningen.

E-post: sodragunsta@uppsala.se

Kommunens växel: 018-727 00 00

Anna Bäcklund, projektledare
0707-74 39 86

Göran Jagelius, projektledare
0708-11 48 24

För frågor om klimat och hållbarhet:

Anders Hollinder, enheten för strategisk planering
E-post: Anders Hollinder
Telefon: 018-727 45 37

23 augusti 2018