Kontakt

Om du vill veta mer om vårt arbete med Södra Gunsta är du välkommen att kontakta oss på stadsbyggnadsförvaltningen.

E-post: sodragunsta@uppsala.se

David Fors
Telefon: 018-727 45 27

Anders Lovén
Telefon: 018-727 62 76

För frågor om klimat och hållbarhet:

Anders Hollinder, enheten för strategisk planering
E-post: Anders Hollinder
Telefon: 018-727 45 37

Uppdaterad: