Kontakt

Om du vill veta mer om vårt arbete med Södra Gunsta är du välkommen att kontakta oss på stadsbyggnadsförvaltningen.

E-post: sodragunsta@uppsala.se

Maja Kumlin, huvudprojektledare
018-727 41 18

Dan Larsson, projektledare
018-727 45 32

 

För frågor om klimat och hållbarhet:

Anders Hollinder, enheten för strategisk planering
E-post: Anders Hollinder
Telefon: 018-727 45 37

Uppdaterad: