Kontakt

Om du vill veta mer om vårt arbete med Södra Gunsta är du välkommen att kontakta oss på stadsbyggnadsförvaltningen.

Sara Ringbom, exploateringsenheten
E-post: Sara Ringbom
Telefon: 018-727 44 48

Louise Granér, enheten för detaljplanering
E-post: Louise Granér
Telefon: 018-727 45 76

Marie-Louise Elfström, handläggare för detaljplan Gunsta 1:2
E-post: marie-louise.elfstrom@uppsala.se
Telefon: 018-727 45 56

För frågor om klimat och hållbarhet:

Anders Hollinder, enheten för strategisk planering
E-post: Anders Hollinder
Telefon: 018-727 45 37

7 september 2016