Kontakt

Om du vill veta mer om vårt arbete med Södra Gunsta är du välkommen att kontakta oss på stadsbyggnadsförvaltningen.

Matilda Åberg
Telefon: 018-727 45 11

Albin Videll
Telefon: 018-727 49 01

E-post: sodragunsta@uppsala.se

För frågor om klimat och hållbarhet:

Anders Hollinder, enheten för strategisk planering
E-post: Anders Hollinder
Telefon: 018-727 45 37

4 april 2018