Resultatet av Handlingsplan Gottsunda Valsätra 2018–2020

Uppsala kommun har under åren 2018 till 2020 arbetat med en handlingsplan för att utveckla Gottsundaområdet och förbättra livsvillkoren. Handlingsplanen har lett till ett stärkt samarbete mellan förvaltningar, bolag och externa partners.

Under 2018-2020 har ett omfattande arbete skett inom ramen för Handlingsplanen för Gottsunda och Valsätra. Nya arbetssätt och samarbetsformer har utvecklats.

Syftet med handlingsplanen var att:

  • Samordna arbetet för en socialt hållbar områdesutveckling.
  • Lägga grunden för ett samlat och övergripande förbättringsarbete på lång sikt.

Webbinarium om resultatet

Vad genomfördes och vilken förflyttning har det lett till? Har handlingsplanens arbete gjort någon skillnad i Gottsunda och Valsätra? Vilka lärdomar tas med i det fortsatta arbetet?

Se vårt webbinarium där vi berättar om 2018 till 2020 års arbete i Gottsunda och Valsätra. Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande, och verksamma i Gottsunda och Valsätra medverkar.

Rapport om resultatet

Du kan även ta del av resultatet i vår slutrapport.

Läs hela slutrapporten för Handlingsplan för Gottsunda/Valsätra 2018–2020.

Uppdaterad: