Temadag om jobb och företagande

Att ha ett jobb eller driva ett företag handlar för de allra flesta om ökad egenmakt och självförsörjning. För en del handlar det även om gemenskap, möjlighet att utvecklas och delaktighet i samhället. Den 26 oktober får du möjlighet att diskutera hur vi tillsammans från olika verksamheter kan bidra till fler jobb och ökat företagande i Gottsunda.

På temadagen har du chans att nätverka och hitta nya samarbeten med företag och verksamheter. Vi delar utmaningar och kunskap, gör utblickar från andra platser, lär av varandra och diskuterar hur vi kan åstadkomma positiv utveckling tillsammans.  

Se programmet längre ned!

Anmäl dig nu 

Datum och tid: 26 oktober, 8.30-13.00 inklusive lunch. Kaffe serveras från 8.30 och programmet börjar 09.00. 
Plats: Kulturpunkten inne i Gottsunda centrum. 

Anmäl dig senast 20 oktober via denna länk 

Observera att antal platser är begränsat och att dagen tidigare blivit fullbokad. Om du anmält dig och får förhinder, meddela oss gärna på gottsunda@uppsala.se så vi kan avboka matbeställningar. 

Välkommen! 
Företagslabbet och Utbildnings- och jobbcenter, näringslivsenheten och kommunledningskontoret på Uppsala kommun. 

Program

Temadagen pågår 8.30-13.00 inklusive lunch. Kaffe serveras från 8.30 och programmet börjar 09.00. 

8.30-9.00 Frukostmingel och registrering

9.00 Välkommen – med fokus på jobb och företagande i Gottsunda

Dagens moderatorer Omar Yohannes Ezzeldin, jobbcoach, arbetsmarknadsförvaltningen och Linda Ahlford, utvecklingsledare, hållbarhetsavdelningen på Uppsala kommun ger oss en inflygning till dagen. Hur ser företagandet och arbetsmarknaden ut i Gottsunda?  

9.15 Spanarna har ordet!

Vilka är Uppsalas framtidsbranscher och hur kan de påverka Gottsunda och dess utveckling?  

Tomas Stavbom, regionchef för Uppsala vid Stockholms handelskammare ger oss en bild av Uppsalaregionens förutsättningar när vi bygger vår framtid. Vilka branscher växer och hur ser kompetensförsörjningsbehoven ut? Och vad innebär utvecklingen för Gottsunda och de som bor här? 

Den nya stadsnoden – vad innebär det ur ett jobb- och företagsperspektiv? 

Andreas Melén, projektledare stadsutvecklingsprojektet, Uppsala kommun bidrar till vår framtidsspaning genom att visa hur planen ser ut för Gottsundas utveckling. Hur ser målbilden och visionen ut för området? Charlotte Skott, kommunens näringslivsdirektör reflekterar kring vilka utvecklingsmöjligheter stadsnoden innebär ur ett företags - och jobbperspektiv?  

Fakta för förändring: En kartläggning av Sveriges möjligheter och hinder

Ahmed Abdirahman, vd och grundare av Järvaveckan belyser och hjälper oss förstå de utmaningar och möjligheter som finns när det gäller att inkludera olika demografiska grupper i samhället. Hur kan vi bättre se den potential i form av kompetens och mångfald som finns i landet? Vad innebär det för individer, arbetsgivare och samhället i stort att tillvara och utveckla människors driv och kompetens? Ahmed har tagit initiativet till och författat ett antal rapporter och undersökningar som kritiskt granskar och lyfter frågor kring politisk, ekonomisk och social inkludering i Sverige.

10.15 Fikapaus

10.35 Att starta och driva företag i Gottsunda – vad säger företagen?

Lokala företagare om att driva företag i Gottsunda. Varför är Gottsunda en plats de valt för sin verksamhet? Hur de ser på sin roll i samhällsutvecklingen? Behoven och möjligheterna framåt?

Gemensamt samtal om företagsklimat, vilka utmaningar som finns kring kompetensförsörjningen och vilka möjligheter skapar utvecklingen för boende i Gottsunda.

Medverkande: Cecilia Safaee, Hemmaplan, Mikael Prising, Feskarn, Mehdi Moradi, Subway.

11.10 Arenorna - TESTA, SPANA, LYSSNA och DELA!  

I fyra parallella pass lyfts olika utmaningar och insatser om jobb och företagande och olika verksamheters roll. Här får du diskutera frågor som är relevanta för ditt arbete. Välj ett av fyra pass.  

1) Hur kan olika verksamheter bidra till Gottsundabons resa till jobb och företagande?

Passet inleds med en paneldiskussion med aktörer i Gottsunda som reflekterar över möjligheter och trösklar för sysselsättning med flera infallsvinklar. Kom och var med och diskutera hur du och din verksamhet också kan bidra till att fler i Gottsunda kommer i jobb och företagande.

Medverkande:

  • Nadja Boucheloukh, arbetar med Gottsunda öppna förskola Kristallen och mött många föräldrar
  • Nike Lundgren, projektledare i verksamheten Återfika
  • Rabih Jaber, verksamhetsledare för Gottsunda allaktivitetshus
  • Mehran Tehranchi, Företagslabbet som arbetar med företagande
  • Laila El Shaia,, Utbildnings- och jobbcenter

2) Att skapa 100 arbetstillfällen per år!
Med målet att skapa 100 arbetstillfällen per år har Hemmaplan startat en centrumakademi i samarbete med Utbildnings- och jobbcenter och Talangakademin. Vad är det för arbetstillfällen som skapats hittills? Vilka har fått jobb? Hur stärks gottsundabors möjligheter till sysselsättning och vilka vinster ger det för näringslivet och verksamheter i Gottsunda? Med avstamp i centrumakademins erfarenheter så här långt förs ett samtal om vilka möjligheter till sysselsättning som finns lokalt i Gottsunda.   

Medverkande: Hoda Abou El Oula och Cecilia Safaee, Hemmaplan 

3) Trygghet och företagande?

Brottslighet och otrygghet är faktorer som kan försvåra möjligheten att bedriva näringsverksamhet i Sverige. Det kan även påverka beslut vid etableringar. I Uppsala kommuns trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, som utgår från samma målsättning som Brås rapport med samma namn, är fokus framåt: Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet.

Hur kan vi tillsammans arbeta med brottsförebyggande åtgärder? Vilka behov finns framåt?

Värd: Enheten för trygghet, brottsförebyggande och säkerhet på Uppsala kommun

Medverkande: Bo Hammerin, Ulrica Holmqvist och Johan Norberg från Uppsala kommun samt lokal näringslivsaktör.

4) Topp 5 som leder till jobb!
Utbildning- och jobbcenter arbetar med många olika insatser, metoder och utbildningar. Vilka insatser finns och vad är det som ger framgång?
Värd: Utbildnings- och jobbcenter
Medverkande: Ulrika Grönqvist och Nina Lindquist, vuxenutbildningen och Linda Helmer och John Alm, arbetsmarknadsavdelningen på Uppsala kommun

12.00 Att bo och jobba i Gottsunda – hur kan människors väg till jobb och företagande se ut?

Mehmet Tas, Ken’s Pizza, serieentreprenören Anu Anabade och Negar Mesri samt Shinda Haj Khalaf berättar om sin resa till jobb respektive företagande och tillsammans reflekterar vi hur vi kan skapa bästa förutsättningarna för människor att komma i sysselsättning. Summerande samtal om vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre, hindren idag och hur vi sänker trösklarna för människors egenförsörjning.

12.30 Mingellunch

Temadagen avslutas med en mingellunch.

Därefter är alla som vill välkomna vidare på rekryteringsmässa i närliggande Marknaden. Rekryteringsmässan pågår 13.00-15.00 och ger möjlighet för arbetsgivare och arbetssökande att träffas.

Uppdaterad: