Fördjupad översiktsplan

Till grund för den nya bebyggelsen i Södra Gunsta finns den fördjupade översiktsplanen för Funbo från 2011.

Fördjupad översiktsplan för Funbo

Söder om väg 282 utvecklas en sammanhållen tätort som knyter ihop Gunsta, Bärby och Ensta. Det kan byggas omkring 1000 nya bostäder här, men också förskolor och skolor och ett centrumområde.

Här kommer man att kunna köpa både färdigt småhus och tomter för att bygga själv. På sikt kommer även små lägenhetshus att byggas. Utbyggnaden kom igång 2012/2013. En huvudgata kommer att koppla tätorten till arbetsplatser i verksamhetsområdet Bläckhornet vid brynet mot Lövstaslätten.

Bussar från stan kommer att gå via Bläckhornet mot Bärby/Gunsta.

Planförslag med utredningar för Funbo

Planhandling

Fördjupad översiktsplan Funbo planhandling  (PDF, 37 MB)
Funbo samtliga kartor  (PDF, 39 MB)

Underlagsrapporter

Alternativa trafiksystem, juli 2008  (PDF, 517 KB)
Arkeologisk förstudie, juni 2009  (PDF, 4 MB)
Bullerutredning, december 2009  (PDF, 2 MB)
Energianalys, maj 2008  (PDF, 44 KB)
Fun City - sammanställning tävlingsbidrag skolklasser, våren 2009 (PDF, 64 MB) 
Funbo kyrkmiljö - en kulturhistorisk analys, maj 2008  (PDF, 3 MB)
Kulturkorridorer längs Lennabanan, augusti 2007  (PDF, 37 MB)
Marielund - kulturhistorisk bebyggelseinventering, september 2009  (PDF, 39 MB)

Uppdaterad: